Årsrapport Asgaard Group A/S

Regnskabsåret 2014/15 har været præget af, at vi har fået opsagt 3 betydelige lejemål, herunder koncernens hidtil største lejemål på ca. 8.000 m2 i ejendommen Valhøjs Allé 174-176, Rødovre, hvilket har medført en negativ værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på t.DKK 28.036. Store dele af denne negative værdiregulering vil dog, alt andet lige, blive genindvundet, […]

Læs mere