Formervangen 11-13, til leje - Glostrup

I centralt beliggende erhvervsområde udbydes lokaler til lager/produktion/montage samt kontorer i præsentabel 1-plans erhvervsejendom. Der er gode busforbindelser i området til og fra Glostrup Station, og stationen til kommende letbane langs Ring 3, vil blive placeret i gå afstand fra ejendommen.

Ejendommen er i 2016 blevet facaderenoveret m. bla. koksgrå farve, ny belysning og nye dør- og indgangspartier.

Ejendommen er på i alt ca. 3.800 m2, bestående af lager/produktion og kælder, fordelt med ca. 2.600 m2 lager/produktion og ca. 1.200 m2 kontorer.

De ledige arealer udgør ca. 1.289 mog er beliggende i ejendommens forhus med facade ud til Formervangen – fordelt på følgende lejemål:

  1. Formervangen nr. 13, i alt ca. 724 m2 fordelt på: ca. 311 m2 kontorer, ca. 300 m2 lager/produktion og ca. 113 m2 kælder (depot/arkiv, bade- og omklædningsfaciliteter)
  2. Endvidere forefindes et koldlager (mulighed for opvarmning efter nærmere aftale) på ca. 565 m

Lejemålene kan lejes samlet eller hver for sig.

Formervangen nr. 13 overtages nymalet, nyrenoverede toiletter, ny LED-belysning i kontorområde, sorte gulvtæpper i administrationsområdet, linoleum  i køkken/kantine og betongulv i lagerdelen.

Koldlageret er regulært og søjlefrit. Lokalet fremstår nymalet med højtplacerede vinduer, alu-hejseport og med grundbelysning, tilsluttet egen elmåler. Kan opvarmes efter nærmere aftale.

I lager/produktionsdelen er der ca. 4,3 meter til loft og adgang via alu-hejseporte.

Alle udenomsarealer er befæstet med køre- og parkeringsareal.


For besigtigelse eller drøftelse af jeres muligheder på ejendommen kontakt venligst:

Uno Sand på mail us@stensdal.dk eller tlf. +45 2728 7070.