Stensdal Group A/S sælger Iris Enterprise Solutions A/S i et delvist management buy out

Iris Enterprise Solutions A/S direktør Ole Schneider, sammen med den hidtidige partner Repenso, har med virkning pr. 1. maj 2018 købt samtlige aktier i selskabet og fortsætter selskabets aktiviteter uændret.

“I partnerskabet mellem Ole og Repenso, er der fundet en ideel fremadrettet ejerstruktur for Iris og jeg glæder mig over, at der har kunnet findes en model, der sikrer, at virksomhedens kompetencer udnyttes optimalt og at den positive udvikling kan fortsættes. For Stensdal Group, er det et led i fokuseringen af virksomheden på vore ejendomsaktiviteter og færre, men større, investeringer i Private Equity”, udtaler Søren Stensdal.