Stensdal Group A/S, har afgivet tvangsindløsningstilbud på aktierne i ASGAARD GROUP A/S

Stensdal Group A/S, har 15. december 2016 afgivet tvangsindløsningstilbud på aktierne i ASGAARD GROUP A/S, med henblik på afnotering fra Nasdaq. Stensdal Group ejer i forvejen godt 93 % af selskabet.panorama

I 2016 har AGSAARD GROUP A/S haft en omsætning på ca. DKK 125 millioner og resultatet er et underskud på DKK 5 millioner. Dette skyldes primært lejemål der er blevet opsagt i løbet af året og deraf følgende værdireguleringer af ejendomme.

Ved udløbet af indløsningsfristen, 12. januar 2017, afnoteres ASGAARD GROUP A/S fra Nasdaq OMX Copenhagen.

Se hele regnskabet her