Stensdal Group A/S har erhvervet alle udestående aktier i ASGAARD GROUP

4-EjendommenStensdal Group A/S har pr. 12. januar 2017 erhvervet alle udestående aktier i ASGAARD GROUP, som herefter er afnoteret fra Nasdaq. Erhvervelsen sker med henblik på at konsolidere ASGAARD GROUPs portefølje af investeringsejendomme med Stensdal Groups portefølje, som herefter repræsenterer en samlet værdi på DKK 430 mio.