Stensdal Group-koncernen har realiseret en omsætning på DKK 299 mio. i 2016/17 og et resultat før skat og ophørende aktiviteter på DKK 49,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 222,3 mio.

Stensdal Group A/S har i dag aflagt regnskab for regnskabsåret 2016/17 og koncernen har realiseret et resultat før skat og ophørende aktiviteter på DKK 49,7 mio., hvorefter egenkapitalen udgør DKK 222,3 mio.

I løbet af regnskabsåret, er gennemført den planlagte strukturering af koncernen i 3 overordnede søjler; Ejendomsinvestering, Ejendomsudvikling og Private Equity investeringer.

Som et meget væsentligt element heri, er minoritetsaktionærerne i ASGAARD GROUP A/S indløst, selskabet er afnoteret fra Nasdaq og ejendomsporteføljen er konsolideret med koncernens øvrige ejendomsinvesteringer.

Samlet budgetteres der, i det kommende regnskabsår, med et resultat på mere end DKK 50 mio., før skat og før værdireguleringer af investeringsejendomme, for Stensdal Group koncernen.

Hent årsrapporten som pdf her.