Vi samler på tilfredse lejere

Vi samler på tilfredse lejere. Læs her hvad tilfredsheden skyldes …

“Fortrinligt samarbejde med Stensdal Group”

“Samarbejdet med Stensdal Group har været fortrinligt. Sammen har vi arbejdet på at
finde fælles gode løsninger. Løsninger, der både tjener Dansk Bilglas i forhold til den
ønskede standard og kvalitet, som vi satser på fremadrettet, men også med en klar
holdning til at disse tiltag skal være værdiskabende for begge parter på lang sigt. Vi har
oplevet en pragmatisk tilgang fra Stensdal – uden at der er gået på kompromis med
kvaliteten.”

Thomas Harbo
Direktør
Dansk Bilglas A/S

“Rum og rammer for et fantastisk arbejdsmiljø”

”Lejemålet på Mårkærvej 2 indeholder præcis hvad vi har søgt efter – en totalrenoveret
ejendom, hvor såvel facade, rum, lys og materialer byder op til, at vi nu i ALSO flytter ind i
en bygning, der skaber rum og rammer for et fantastisk arbejdsmiljø for vores
medarbejdere. Her vil vi bl.a. få flotte nye mødefaciliteter, storslået kantine, fitnessrum
m.m. Kort sagt, en bygning som vil styrke vores muligheder for at drive samarbejde og
kreativitet. Nyheden om det nye kontor, var en festlig dag for medarbejderne, og vi tæller
alle dagene til indflytningen. Stensdal har fra første dag, vi startede dialogen, ydet en meget professionel og hurtig
indsats for at imødekomme vores ønsker og behov til bygningen og vi glæder os over det
tætte samarbejde. Vi er nu i fuld gang med et indretningsfirma og planlægge indretningen
af bygningen, så vi udnytter såvel lys, rum, materialer og får skabt de bedste
arbejdsmæssige rammer for vores medarbejdere”.

Camilla Gad Krogsgaard
CEO
ALSO A/S

Vi har som regel de flotteste lejemål i kvarteret. Det opdager du, hvis du starter søgningen.