fbpx

Overskud fra skolebyggeriet i Nepal går tilbage til Human Practice Foundation

En positiv økonomisk afslutning på skoleprojektet i Nepal giver nye muligheder

Takket være teamet hos Human Practice Foundation bestående af det lokale projektteam, den lokale skoleledelse og et engageret lokalsamfund blev selve byggeriet billigere end forventet. Derfor har Søren Stensdal besluttet, at det overskydende beløb fra projektet skal gå til andre af organisationens projekter.

“Det er kun en selvfølge, at Human Pactice Foundation kan bruge pengene til andre projekter, og vi lader det alene være op til organitationen, hvad de resterende penge skal bruges til, så de gør mest gavn”.

Vi tager også ansvar for byggerier, der giver lys i mørket – i Nepal

Skolebyggeriet, som Stensdal Group har været sponsor for, er færdigt, men står desværre tomt endnu grundet Covid-19, som har tvunget Nepal til at lukke samtlige skoler. Skolen står klar med otte klasselokaler, kommende it-facilliteter, bibliotek og ordentlige toiletforhold til, når eleverne engang kan komme i skole igen.

En ny skolebygning og nye facilliteter er ikke alt, der skal til for at sikre fremtiden for de mange skoleelever på Pathivara Basic School i landsbyen Bokkhim. Human Practice Foundation sørger også for, at lærerne bliver introduceret til flere læringsmetoder, som kan involvere eleverne mere i timerne og øge det faglige niveau specielt i engelsk og IT. Netop disse fag er særligt vigtige for eleverne at få et godt kendskab til, da de er adgangskrav til universitetet og andre uddannelser og med en basal viden om IT og sproglige egenskaber i engelsk, får flere elever chancer for en højere uddannelse.

Det oprindelige klasselokale
August 2019 stod de bærende vægge oprejst
April 2020 stod skolen færdig

Hvorfor Nepal?

I Nepal er ca. 40% af befolkningen analfabeter og 30% lever under FN’s fattigdomsgrænse. Derfor er der mange unge, der lokkes til andre lande og ender med at arbejde og leve under umenneskelige forhold. Unge piger og drenge tvinges ud i prostitution og mange kommer aldrig hjem igen. Denne onde cirkel er en plage for Nepal.

Uddannelse er derfor et lys i mørket. Det første skridt i den gode cirkel. Human Practice Foundation arbejder for, at børnene lærer at læse, skrive, tælle og tale engelsk. Grundlæggende færdigheder, som giver børnene mulighed for en dag at få et anstændigt job eller endda skabe deres egen forretning.

Vi har valgt at støtte gennem Human Practice Foundation – netop pga. organisationens tilgang til udviklingsarbejdet. Grundlæggerne og de involverede kræfter bag er alle respektable med stærk kommerciel baggrund – drevet af medfølelse og dedikation. Faktorer vi som sponsor køber ind i. Vi glæder os samtidig over, at vores donation til opførelsen går 100% til arbejdet lokalt. Vi køber ind i løftet, som Human Practice Foundation har givet – at bryde den onde cirkel og vende tingene rundt for at gøre livet bedre for dem, der er i nød.

Læs mere om Human Practice Foundation.

14. september 2020.