fbpx

Stensdal Group fordobler bundlinjen efter et særdeles tilfredsstillende regnskabsår

Koncernen Stensdal Group har i regnskabsåret 2017/18 realiseret en omsætning på 162,6 mio. DKK og et resultat af primær drift på 99,6 mio. DKK.

”Et særdeles tilfredsstillende årsresultat”. Det er ordene fra Søren Stensdal og ledelsen i Stensdal Group A/S, der ejer og driver en portefølje på over 100.000 mkontor- og logistikejendomme primært i Storkøbenhavn.

Årsregnskabet, der netop er afsluttet pr. 30. september 2018, viser, at omsætningen i koncernen endte på 162 mio. kr. mod godt 300 mio. året før. Til gengæld øgedes bundlinjen efter skat fra 39 til 79 mio. kr. Den bogførte egenkapital er opgjort til 301 mio. kr. mod 222 mio. kr., mens balancen er øget fra 658 til 785 mio. kr.

Porteføljen er vokset med næsten 42% i forhold til sidste år. Alene i Høje Taastrup er der indkøbt to større ejendomme på i alt ca. 23.000 m2, i Brøndby to ejendomme på tilsammen ca. 13.000 m2 og ydermere ca. 5.500 m2 i Herlev.

”Vi fortsætter udbygningen af ejendomsporteføljen med fokus på omegnen af København, hvor der er stort potentiale i at opkøbe og forskønne eksisterende ejendomme i kvarterer med god infrastruktur og tilgængelighed”, siger Søren Stensdal om fremtidsudsigterne.

Den positive udvikling i udlejningsgraden af koncernens investeringsejendomme fortsatte i året med en samlet nyudlejning i niveauet 9.300 m2, hvoraf ca. 6.000 m2 er til indflytning efter regnskabsårets udløb.

Ud over den voksende ejendomsportefølje ejer Stensdal Group også byggeretter på mindst 125.000 m2 i Favrholm – den nye bydel, der vokser frem omkring Favrholm Station i Hillerød og det nye supersygehus.

Stensdal Group er derudover storaktionær i projektudviklerselskabet Tetris og ejer betydelige ejerandele i en række andre virksomheder i og uden for ejendomsbranchen.

Der har i regnskabsåret været gennemsnitligt 122 ansatte i koncernen.

Se Stensdal Group årsrapport 2017-18.

OM STENSDAL GROUP A/S:

Stensdal Group A/S har i mere end 30 år udviklet og investeret i fast ejendom. Vi ejer og udlejer en portefølje på over 100.000 m2 kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og udvikler ejendomsprojekter inden for både bolig og erhverv. Stensdal Groups hidtil største projekt er udviklingen af Favrholm City, en helt ny bydel syd for Hillerød. Derudover investerer vi i en række andre virksomheder uden for ejendomsbranchen.

12. december 2018.