fbpx

Stensdal Group præsenterer overskud på 32 millioner

Stensdal Group, der netop har flyttet hovedkontor til Brøndby, har afleveret et årsregnskab for 2018/19 med et overskud på 32 mio. kr.

Koncernens årsregnskab pr. 30. september 2019 viser en realiseret omsætning på 136,1 mio. kr. (162,6 mio. kr. året før) og et resultat af primær drift på 36,9 mio. kr. (99,7 mio. kr. året før). Årets resultat udgør 32 mio. kr. efter skat (79 mio. kr. året før), hvilket er tilfredsstillende.

Den bogførte egenkapital er opgjort til 333,7 mio. kr. mod 301,5 mio. kr. i 2017/18, mens balancen er øget fra 785 mio. kr. til 829 mio. kr.

Stensdal Groups ejendomsportefølje blev, helt i tråd med strategien, udbygget med ejendomme i Kastrup, Søborg og Brøndby svarende til en vækst på 13,1% i forhold til året før.

”Der er fortsat stort potentiale i at opkøbe og forskønne eksisterende ejendomme i kvarterer med god infrastruktur og tilgængelighed”, siger Søren Stensdal om investeringerne i ejendomme til kontor- og logistikformål.

I løbet af regnskabsåret er der samtidig investeret i at udvikle porteføljen med ombygning og energirenovering og forbedret  indretning.

Stensdal Group afhændede i løbet af regnskabsåret andelen i projektudviklerselskabet Tetris A/S med et særdeles tilfredsstillende bidrag. Efter regnskabets afslutning er andele i Cura Management A/S og Iversen & Alsted ApS også solgt.

I forhold til Stensdal Groups største projekt, Favrholm City, forventes en lokalplan for området at blive vedtaget i løbet af 2020. Byudviklingsselskabet Favrholm A/S har byggeretter på forventet minimum 125.000 m2 mellem det nye superhospital, Nyt Hospital Hillerød, og den kommende S-togsstation Favrholm.

Der har i regnskabsåret været gennemsnitligt 126 ansatte i koncernen. I moderselskabet var der i regnskabsåret gennemsnitligt 13 medarbejdere.

Link: Stensdal Group årsrapport 2018-19.

OM STENSDAL GROUP A/S:

Stensdal Group A/S har i mere end 30 år udviklet og investeret i fast ejendom. Vi ejer og udlejer en portefølje på over 115.000 m2 kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og udvikler ejendomsprojekter inden for både bolig og erhverv. Stensdal Groups hidtil største projekt er udviklingen af Favrholm City, en helt ny bydel syd for Hillerød. Derudover investerer vi i en række andre virksomheder uden for ejendomsbranchen.

27. januar 2020.