fbpx

Stensdal Group trodser corona-år: Overskud på 32,4 millioner efter skat

Stensdal Group afleverer i kølvandet på corona-året 2020 et årsregnskab for 2019/2020 med et overskud på 32,4 mio. kr. efter skat. Dermed cementerer Stensdal Group sin stærke position indenfor ejendomsudvikling og -udlejning i den københavnske forhave.

Koncernens årsregnskab pr. 30. september 2020 viser en realiseret omsætning på 126,4 mio. kr. (136,1 mio. kr. året før) og et resultat af primær drift på 43,4 mio. kr. (36,9 mio. kr. året før). Årets resultat udgør 32,4 mio. kr. efter skat (32 mio. kr. året før), hvilket er tilfredsstillende.

Den bogførte egenkapital er opgjort til 366,5 mio. kr. mod 333,7 mio. kr. i 2018/2019, mens balancen er øget fra 829 mio. kr. til 921 mio. kr.

Efter flere års udvidelse af ejendomsporteføljen, har Stensdal Group i det forgangne år valgt at fokusere på opgradering, energirenovering og nyindretning af eksisterende lejemål.

Det er naturligvis foregået i den velkendte og eksklusive Stensdal-stil, hvor triste facader og trætte kontorer igen får grund til at smile. Og det virker! For mens mange i 2020 har måtte tage til takke med en hjemmearbejdsplads ved køkkenbordet, så har det ikke fået udlejningen af Stensdal Groups erhvervslejemål til at gå i stå.

Efterspørgslen efter kontor- og logistikfaciliteter af høj kvalitet har corona-pandemien ikke bremset, og Stensdal Group kan med tilfredshed glæde sig over en udlejningsprocent på 74% i Storkøbenhavn og 77% i hele landet i 2020. Efter regnskabsårets afslutning er dette steget til 81%.

”Overraskende nok var april måned 2020 vores bedste udlejningsmåned nogensinde. Og heldigvis fortsatte den positive udvikling hele regnskabsåret – og er i øvrigt fortsat også i det nye regnskabsår. Min klare fornemmelse er, at pandemien har fået mange virksomheder til at genoverveje deres erhvervslejemål, enten fordi de reducerer arealbehovet eller fordi de vokser. Uanset den specifikke årsag betyder det, at de orienterer sig i markedet og ”opdager” vores lejemål, der skiller sig positivt ud fra, hvad man ellers kan finde i omegnen af København.” fortæller CEO Søren Stensdal.

Udviklingen det sidste år har med andre ord bevist, at Stensdal Groups benhårde fokus på kvalitet har skabt en robust portefølje, der selv i krisetider er særdeles attraktive.

I 2020 erhvervede Stensdal Group Ammendrup Park ApS, der ejer et større grundareal i den sydlige del af Helsinge by. Med udsigt over Pibe Mølle og den smukke, bakkede natur kommer arealet fremover til at lægge grund til 99 parcelhuse til videresalg og 142 rækkehuse til udlejning. Området blev i 2020 byggemodnet og byggeriet af de første 71 rækkehuse påbegyndes i februar 2021. Og allerede nu vidner den lange venteliste om stor interesse for en ny bolig i det grønne Helsinge.

”Med i alt 241 boliger, hvoraf de 142 er rækkehuse som vi selv udlejer og beholder som anlægsinvestering, er det reelt en hel lille bydel vi bygger. Det giver os virkelig mulighed for at præge området, hvor eksempelvis de store grønne områder hovedsageligt tilsås med vilde markblomster, der er naturligt forekommende i området og dermed fungerer som habitater for bl.a. sommerfugle m.v. Som Sommerfuglepartner med Danmarks Naturfredningsforening er det et helt naturligt tiltag som lige nu udrulles på vores større erhvervsejendomme til gavn for biodiversiteten i området.” afslutter Søren Stensdal.

Der har i regnskabsårets været gennemsnitligt 85 ansatte i koncernen. I moderselskabet var der i regnskabsåret gennemsnitligt 15 medarbejdere.

Link: Stensdal Group årsrapport 2019/20.

OM STENSDAL GROUP A/S:

Stensdal Group A/S har i mere end 30 år udviklet og investeret i fast ejendom. Vi ejer og udlejer en portefølje på over 115.000 m2 kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og udvikler ejendomsprojekter indenfor både bolig og erhverv. Derudover investerer vi i en række andre virksomheder udenfor ejendomsbranchen.

12. januar 2021.