Stensdal Group klar til opførelse af 10.600 m2 stort domicilbyggeri til MTAB Danmark A/S i Taastrup

Efter en god udviklingsproces, i tæt samarbejde med MTAB Danmark A/S som lejer, har Stensdal Group nu opnået byggetilladelse til opførelse af et nyt domicilbyggeri på ejendomskoncernens grund på Dybendalsvænget 3 i Taastrup. Med tilladelsen i hus påbegynder Stensdal Group nu opførelsen af et helt særligt domicilbyggeri, hvor man allerede i 2025 kan byde den nye lejer indenfor i deres nye ejendom, bestående af i alt 10.600 m2 logistik og kontor.

I Klovtofte Erhvervsområde i Taastrup, vel nok bedre kendt som området “ved IKEA”, er Stensdal Group i forvejen velrepræsenteret med ejerskabet af flere markante erhvervsejendomme. Nemlig naboejendommen til IKEA på Mårkærvej 2, med 9.350 m² bygninger, den 13.500 m2 store flerbrugerejendom på Dybendalsvænget 3 og nu altså også snart med en stor og ganske særlig domicilejendom på nabogrunden på Dybendalsvænget 3 på 10.600 m2. Den samlede investering i ejendommen vil udgøre et mindre trecifret millionbeløb.

Visualiseringsbillede af den kommende domicilejendom på Dybendalsvænget 3 i Taastrup (Visualisering Midtjysk Albyg).

Ny lejer med særlige krav til byggeri

I Stensdal Group påbegynder man opførelsen af domicilejendommen straks efter sommerferien i samarbejde med Midtjysk Albyg, der forestår totalentreprisen af byggeriet. Bygningen er udviklet i en grundig proces med den nye lejer og således er planerne for de kommende lokaler også nøje udviklet med øje for deres specifikke behov. Den nye domicilejendom bliver nemlig lejemål og adresse for den nordiske transport- og logistikvirksomhed MTAB og deres danske afdeling. MTAB Danmark A/S specialiserer sig indenfor transport, håndtering og opbevaring af følsomme produkter og derfor stiller det – sammenlignet med en typisk logistikejendom – særlige krav til ejendommens sikringsniveau og den tekniske funktionalitet, herunder brandbekæmpelse, fugtighedsstyring m.v.

Godt samarbejde og grundige processer

I Stensdal Group ser man frem til at byggeriet begynder at tage form og endeligt at kunne byde MTAB Danmark A/S og deres medarbejdere indenfor i deres nye rammer. Det indtil videre gode samarbejde med den kommende lejer og Høje Taastrup Kommune omkring udviklingen høster også stor påskønnelse i Stensdal Group:


”Det har været en utrolig spændende proces og et unikt projekt, som vi glæder os til tager form. Det at vi kan igangsætte byggeriet lige efter sommerferien er takket være en grundig proces og godt samarbejde med MTAB Danmark A/S, samt en effektiv byggesagsbehandling hos Høje Taastrup Kommune.” – Ejendomsdirektør, Lars Vestergaard Olsen

Begejstringen er også tilsvarende stor hos MTAB Danmark A/S, hvor man glæder sig over, at have fundet en lokation med en ideel beliggenhed, med Roskildevej og Holbæk Motorvejen tæt på, ligesom de særlige behov til ejendommens egenskaber og kvaliteter også bliver imødekommet, og dermed er fundamentet lagt for et langvarigt samarbejde og lejerforhold – MTAB Danmark A/S har nemlig underskrevet en 15-årig lejekontrakt på domicilejendommen:

”Med den nye bygning vil MTAB have et domicil, der opfylder vores kunders nuværende miljø-, klima- og sikkerhedsstandarder. Placeringen er nøje valgt for at være tæt på alle primære transportveje og let tilgængelig for vores kunder. I den forbindelse er vi yderst tilfredse med den gode dialog og samarbejde med Stensdal Group.” – Jørgen Jul Jensen, MTAB Danmark A/S

Luftfoto af den endnu ubebyggede grund på Dybendalsvænget 3 i Taastrup. Til venstre ses Stensdal Groups flerbrugerejendom (Arkivfoto Stensdal Group).