fbpx

Stensdal Group udvikler dele af den kommende bydel i Hillerød: Favrholm

Favrholm | Hillerød Syd

Byudviklingsselskabet Favrholm, som er et datterselskab af Stensdal Group A/S, står for udvikling af de centrale arealer i den nye bydel Favrholm i Hillerød Syd – helt præcist området mellem den nye Favrholm Station og det kommende regionshospital Nyt Hospital Nordsjælland.

Selskabet har mulighed for at opføre ca. 42.000 m2 boliger og tilhørende parkeringshus. I projektet indgår mindre detailhandelsarealer i forbindelse med stiforbindelsen mellem Favrholm Station og hospitalet.

Det forventes, at byggestart kan finde sted medio 2022.

Årsrapport og generalforsamling

Byudviklingsselskabet Favrholm Årsrapport 2019-20

Generalforsamlingsprotokollat ordinær generalforsamling Byudviklingsselskabet Favrholm

Vedtægter

 

Et af Stensdal Groups store projekter er udviklingen af en del af den nye bydel syd for Hillerød, Favrholm.