Efter endnu et godt regnskabsår: Stensdal Group planlægger rekordhøjt niveau for investeringer i porteføljen af ejendomme i det kommende år

21. december 2023

Stensdal Group-koncernen realiserer i regnskabsåret 22/23 et resultat før skat på DKK 73 mio. og når en egenkapital på DKK 799 mio.

Det solide resultat opnås på trods af vanskeligere rammebetingelser, herunder rentestigninger og deraf stigninger i koncernens renteudgifter og i afkastkravene til investeringsejendomme. Isoleret set har stigninger i afkastkravene på koncernens investeringsejendomme således medført negative værdireguleringer på DKK 85 mio., mens renovering, nybyggeri og driftsforbedringer isoleret set har skabt merværdier på investeringsejendommene på DKK 138 mio., så der netto er opnået positive værdireguleringer på DKK 53 mio.

Koncernens investeringsejendomme repræsenterer en samlet værdi på DKK 1.6 30 mio. og soliditeten er med godt 45 fortsat meget høj. Trods et år med mange markedsudfordringer, så er CEO Søren Stensdal tilfreds med regnskabsåret:

”Med høje renter og en inflation, som endnu ikke helt er faldet på plads, så er der ingen tvivl om, at ejendomsbranchen har været – og fortsat er påvirket. Det til trods, så har vi leveret solide resultater, og det kan vi være stolte af. Helt i tråd med vores filosofi om, at vi selv skal skabe værditilvæksten via udvikling og effektiv forvaltning – ikke via konjunkturgevinster.”

I Stensdal Group glæder man sig samtidig over, at udlejningsprocenten på virksomhedens erhvervsejendomme i Storkøbenhavn er steget fra 81% til 86%, mens den for koncernens boliger er 100%.

Spændende tider forude

I 2023 har virksomheden fokuseret på færdiggørelsen af allerede igangsatte projekter og at investere stort i den eksisterende ejendomsportefølje. Her er der blevet fokuseret på at sikre optimering ved ombygning og fokus på indretning i forbindelse med indflytning af nye lejere, mens der er investeret i køb af byggeretter og modning af koncernens projektportefølje.

Koncernen har generelt haft et højt aktivitetsniveau, og det kommende år bliver ikke nogen undtagelse. Der budgetteres med et samlet investeringsniveau på DKK 200-250 mio. dels ved køb af yderligere ejendomme, og dels i kraft af nybyggerier på grunde som koncernen allerede ejer.

I boligenklaven Ammendrup Park i Helsinge er byggeriet af de sidste 58 udlejningsrækkehuse, ud af i alt 200, påbegyndt. I Herlev forventes byggestart på et projekt med 59 lejeboliger, ligesom man forventer at igangsætte et forhåndsudlejet erhvervsbyggeri i Høje-Taastrup på godt 10.000 m2. Der er med andre ord lagt op til et spændende 2024 med stort fokus på udviklingsdelen:

”Vores disciplinerede tilgang til indkøb af ejendomme og projekter, der har gjort at vi kun i begrænset omfang har indkøbt nyt i de senere år, kommer os nu til gode, i form af investeringskapacitet og kapacitet til at styre vores bygge- og renoveringssager effektivt. Samtidig er lejemarkedet fortsat relativt godt og efterspørgslen efter vores færdige produkter positiv. Og det gælder både vores erhvervslokaler og de betalbare boliger, som vi fokuserer på.” udtaler CEO, Søren Stensdal

Se regnskabet for 2022/2023 via linket herunder, og på vores LinkedIn kan du høre CEO Søren Stensdal og CFO Martin Sørensen sætte ord på årets finansielle resultater.