Privatlivs- og cookiepolitik for
Stensdal Group A/S

Velkommen til vores måske mindst besøgte side, nemlig vores side om vores privatlivspolitik. Selvom den ikke er så velbesøgt, så er den skam stadig relevant for dig. Vi har nemlig pligt til at oplyse dig om den information og data vi indsamler, og hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag det sker. Alt det og lidt til har vi sat ord på i vores privatlivspolitik herunder, og desuden finder du også informationer om, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan komme i kontakt med ved spørgsmål til vores privatlivspolitik og behandlingen af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.


Stensdal Group A/S
Vallensbækvej 47, DK-2605 Brøndby
CVR: 4065 5263


Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønske at se eller slette dine persondata hos os, så kan du kontakte os via info@stensdal.dk. Skriv “Privatlivspolitik” i emnefeltet, så ryger mailen til rette vedkommende.

Behandlingsaktiviteter

Det korte af det lange er, at vi som dataansvarlig overholder lovgivningen og beskytter dine oplysninger. Herunder kan du se, hvilke behandlingsaktiviteter vi har i Stensdal Group:

Besøg på hjemmeside

Vi registrerer dit besøg på vores hjemmeside www.stensdal.dk med anvendelsen af cookies, som du sikkert er bekendt med fra de fleste andre hjemmesider. Du kan læse mere om brugen af cookies længere nede i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når vi indleder en dialog med dig, enten i form af spørgsmål til vores side, eller du ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 • Kontaktformular
 • E-mail
 • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, virksomhedsnavn, og fortrolige som f.eks. cpr-nummer.


Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er markedsføring af nye ydelser/produkter.


Vi sletter din henvendelse og kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores services eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle almindelige oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer, samt fortrolige oplysninger som f.eks. cpr. nummer.


Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.
Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse, virksomhedsnavn eller cpr-nummer.
Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.
Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job via vores hjemmeside, lagres denne i vores rekrutteringssystem, hvorfor vi kan bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Databehandlere

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi udleverer ikke data til 3. part, medmindre det er i overensstemmelse med databeskyttelesforordningens art. 6.

Tredjelandsoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.
I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.
En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende træning og gennemgang med medarbejdere af vores GDPR-procedurer.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Vi samler data på alle, der accepterer vores cookies på hjemmesiden – og på alle, der booker en fremvisning af et erhvervslejemål. Derudover samler vi data på alle, der henvender sig via mail, sender jobansøgninger og er kunde hos os.

Cookies hjælper os med at analysere hjemmesiden

Ved at besøge www.stensdal.dk accepterer du, at vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om dig. Det gør vi for at kunne forbedre siden og indholdet og for at kunne måle, hvem der besøger os og hvilke sider, den besøgende bruger tid på. Cookies er en fil som gemmes på din computer, smartphone eller tablet, når du besøger en hjemmeside. Det er en passiv fil, som stort set bruges af alle hjemmesider. Den har til formål at huske indstillinger, informere om dit besøg og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie kan ikke sprede virus eller skade andre programmer og du kan altid selv slette cookies på din egen computer. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
Via cookies samler vi data om, hvem der besøger vores hjemmeside. Disse oplysninger giver os et billede af din brug af siden, f.eks.:

 • Dato og tidspunkt for dit besøg
 • Sider som du klikker på
 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din browser og computertype (og om du besøger fra mobil eller tablet)
 • URL fra henvisningssted (fx hvis du har klikket på et link et andet sted)
 • Data om dig, som du selv oplyser, f.eks. navn, adresse og kontakt oplysninger afgivet i forbindelse med oprettelse som kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos os.
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier.
 • Oplysninger sendt på e-mail, herunder korrespondance som ikke nødvendigvis kommer via hjemmesiden.

Når du selv afgiver oplysninger, f.eks. ved ønske om fremvisning af et lejemål, gemmer vi dine oplysninger i mails og opbevarer oplysningerne jf. lovgivningen.

Google Analytics oversætter statistikken til noget, vi forstår

Når du accepterer Cookies på vores hjemmeside, accepterer du, at vi tillader Google Analytics – som databehandler for vores data – at registrere dit besøg og din interaktion med siden. Disse persondata må kun videregives efter aftale eller for at overholde gældende retslige krav. Læs mere om Googles fortrolighedspolitik via dette link https://policies.google.com/?hl=da

Vi opbevarer og beskytter oplysningerne om dig

Vi følger lovgivningen, når det gælder opbevaring af persondata. Dine data skal opbevares sikkert og fortroligt, og derfor er det kun få medarbejdere hos Stensdal Group, der har adgang til registrerede data på stensdal.dk og i de bagvedliggende systemer. Vi har fastlagte procedurer for, hvem der får denne adgang, og vi tager løbende backup af vores datasæt, herunder e-mails, for at undgå tab af data.

Vi udleverer ikke data til 3. part, medmindre det er i overensstemmelse med databeskyttelesforordningens art. 6. Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som denne meddelelse ikke gælder for. I stedet er oplysninger og fortrolighedspraksis på andre websteder underlagt sådanne websteders meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer til, at du læser fortrolighedserklæringerne på andre websteder, når det er relevant.

 • Persondata opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen. Højst i 3 år.
 • Kunde oplysninger opbevares indtil 3 år efter kundeforholdets ophør.
 • Jobansøgninger slettes som udgangspunkt senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme jobansøgningen.
 • Oplysninger som har betydning efter regnskabsloven slettes tidligst 5 år efter at der ikke længere forekommer relevans.

…Og hermed er du nået til vejs ende i vores privatlivspolitik. Hvis du trænger til at puste ud ovenpå de mange informationer, så kan du jo passende stimulere øjnene også med lidt godt via linket herunder.