Organisationsændring gør Stensdal Group klar til nye vækstmål

10. marts 2022

Stensdal Groups portefølje af investeringsejendomme har nået en størrelse, der har fået virksomhedens ejer og grundlægger Søren Stensdal til at forfremme to centrale ejendomsprofiler samt formalisere ledelsen.

Forfremmelsen gælder Lars Vestergaard Olsen, der efter fem år som Projektudviklingschef er udnævnt til Ejendomsdirektør og Uno Sand, som efter seks år som Ejendomschef forfremmes til Head of Asset Management.

Samtidig er Lars Vestergaard Olsen indtrådt i ledelsen af Stensdal Group.

Uno Sand (venstre), Søren Stensdal (midt), Lars Vestergaard Olsen (højre)

Forfremmelsen gælder Lars Vestergaard Olsen, der efter fem år som Projektudviklingschef er udnævnt til Ejendomsdirektør og Uno Sand, som efter seks år som Ejendomschef forfremmes til Head of Asset Management.

Samtidig er Lars Vestergaard Olsen indtrådt i ledelsen af Stensdal Group.

Det sker som en del af en langsigtet plan, der skal udbygge Stensdal Groups portefølje af investeringsejendomme.

”Med en organisation, der både omfatter projektudvikling og aktiv forvaltning af investeringsejendomme til bolig og erhverv, giver det i høj grad mening at etablere en klar organisatorisk opdeling af ejendomme, der er i udviklingsfasen og ejendomme, der er i drift. Vores pipeline indikerer en ret betydelig vækst på begge områder, hvilket vi skal ruste organisationen til. Derfor er det et naturligt skridt at styrke ledelsen”,

siger Søren Stensdal, der ser frem til selv at kunne fokusere yderligere på udviklingsprojekter i nært samarbejde med Projektdirektør Peter Weyhe.

Lars Vestergaard Olsen, der som Projektudviklingschef bl.a. har varetaget udlejninger og opkøb, glæder sig til en mere synlig rolle som Ejendomsdirektør:  

”Vores portefølje af erhvervsejendomme fremstår veltrimmet og i en høj kvalitet og jeg glæder mig over at have fået det overordnede ansvar for, sammen med mine dygtige kollegaer, at fortsætte udviklingen og udbygningen af porteføljen. Vores efterhånden velkendte Stensdal-stil tiltrækker stadig flere virksomheder, som ønsker at bo lidt bedre end de fleste. Vi vil derfor løbende ekspandere ved opkøb af ejendomme og byggemuligheder omkring København og i Nordsjælland.”

Ledergruppen består nu af CFO Martin Sørensen, Ejendomsdirektør Lars Vestergaard Olsen, Projektdirektør Peter Weyhe og CEO Søren Stensdal.

Stensdal Group præsenterede senest det bedste årsregnskab nogensinde med et overskud på 148 mio. kr. efter skat for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Med en egenkapital på godt 500 mio. kr. og en soliditetsgrad over 40% er koncernen økonomisk velkonsolideret og handledygtig.