Markant økonomisk fremgang fortsætter for Stensdal Group: Koncernens resultat vokser med 57 % i forhold til det hidtidige rekordresultat året før og når knap 300 mio. før skat

14. december 2022

Årsregnskabet for 2021/22 for Stensdal Group, er koncernens hidtil bedste med et resultat på 296 mio. kr. før skat. Der er positiv udvikling i både koncernens erhvervsportefølje og i boligporteføljen, hvor strategien om udvikling af boligejendomme til egen portefølje, i høj grad udfoldes.

I perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022 har Stensdal Group-koncernen realiseret en omsætning på 170,8 mio. kr. mod 139,2 mio. kr. året før. Årets resultat udgør 296,5 mio. kr. før skat mod 188,5 mio. kr. året før, og resultatet efter skat lander på 232,6 mio. kr. mod 148,1 mio. kr. året før. Resultatet betegnes som yderst tilfredsstillende og er bedre end forventet.
Den bogførte egenkapital er opgjort til 743,0 mio. kr. mod 514,5 mio. kr. i 2020/21, mens porteføljen af investeringsejendomme er øget fra 990 mio. kr. til 1.474 mio. kr. På trods af den betydelige vækst, er soliditetsgraden forøget yderligere og udgør godt 46%.

Koncernen udvikler løbende sine ejendomme, ved renovering, forbedret udlejning m.v., hvilket medfører en betydelig værdiskabelse. Særligt udvikling af boligbyggerier til egen portefølje, generer betydelige værdier. I årets resultat indgår værdireguleringer af investeringsejendomme med 258,3 mio. kr. Heraf fremkommer 109,9 mio. kr. som følge af ændrede afkastkrav på en del af koncernens erhvervsejendomme, mens den resterende del, 148,4 mio. kr., direkte afspejler de værdier, der skabes i udviklingsprocesser og ved forbedret drift.

Særligt i lyset af de aktuelle usikkerheder i ejendomsmarkedet, så er CEO Søren Stensdal selvsagt yderst tilfreds med endnu et rekord regnskabsår:

”Der er selvfølgelig flere årsager til at vi kan præsentere så flot regnskab, men der er ingen tvivl om, at der skal lyde en stor tak til teamet som formår at levere gang på gang, og som virkelig tilfører meget værdi til vores projekter – uanset om det er renovering og udlejning af vores erhvervsejendomme eller opførelse af en boligbebyggelse.”

I år har erhvervsporteføljen rundet DKK 1,1 mia. og boligporteføljen overstiger DKK 300 mio. Alene i kraft af den igangværende færdiggørelse af Ammendrup Park, vokser boligporteføljen til ca. DKK 500 mio. De byggeretter til bolig, som Stensdal Group-koncernen allerede ejer, udgør herudover mere end 50.000 m2. Dermed vurderes det fortsat, at vækstambitionen om en fordobling af balancen til 3 mia. kr. inden 2025 er realistisk. Søren Stensdal fortsætter:

”Samtidig har vi – populært sagt – holdt krudtet tørt, hvilket afspejles i vores høje soliditetsgrad og har dermed kapacitet til at købe op, både erhverv og bolig, nu hvor priserne må forventes at sætte sig lidt. Teamet på udviklingsfronten er i andet halvår 2022 udvidet med 2 personer og vil skulle forøges, i takt med at flere projekter påbegyndes.”

Stensdal Group ejer og driver en portefølje på ca. 138.000 m2 erhvervslejemål i Storkøbenhavn. Forbedringer og vedligeholdelse af disse ejendomme, til fortsat at være i den særlige Stensdal-stil, har præget året, ligesom koncernen erhvervede en erhvervsejendom i Farum på 6.700 m2, i løbet af regnskabsåret. Denne ejendom blev erhvervet primo 2022, med en tomgang på 59 % og allerede efter få måneder var den 100 % udlejet og er i øvrigt ved regnskabsårets udgang færdigrenoveret og afleveret til de nye lejere.

I koncernens boligprojekt Ammendrup Park i Helsinge, med i alt 178 rækkehuse, er 71 rækkehuse i løbet af året afleveret til lejerne, yderligere 71 rækkehuse afleveres/er afleveret i 2022/23, mens byggeri af de sidste 36 enheder afventer vedtagelse af lokalplan.

Udover den voksende portefølje af investeringsejendomme, indgår der flere interessante udviklingsprojekter i koncernen. For koncernens hidtil største projekt, Favrhøj, i den nye bydel Favrholm, i Hillerøds sydlige del, er lokalplan aktuelt i offentlig høring. Projektet udgør den centrale del af den nye bydel, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og den nye S-togsstation Favrholm og omfatter godt 40.000 m2 byggeret.

Koncernen beskæftiger sig, udover de ejendomsrelaterede aktiviteter, også med investering i virksomheder, hvor de mest betydende er aktiemajoriteten i det internationale marketingbureau og SaaS-virksomhed, Anthill Agency A/S og en ejerandel på 50 % af parkeringsselskabet ParkZone A/S. Begge virksomheder er i en meget spændende og positiv udvikling. I løbet af regnskabsåret har koncernen erhvervet 40 % af teknologivirksomheden TodAI A/S, der beskæftiger sig med kunstig intelligens.

Om Stensdal Group:
Stensdal Group-koncernen, har i mere end 30 år udviklet og investeret i fast ejendom. Vi ejer og udlejer en portefølje på p.t. ca. 138.000 m2 kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn, der løbende udbygges og udvikler derudover en voksende boligportefølje. Desuden investerer vi i en række andre virksomheder udenfor ejendomsbranchen.