Nyt samarbejde med J. Jensen Genbrug skal fremme den cirkulære omstilling i Stensdal Group

Selvom Danmark ofte bliver fremhævet som grønt foregangsland, så har vi betydelige udfordringer med den lineære tankegang, når det kommer til brugen af jordens ressourcer. Det sættes der streg under den 16. marts, hvor Danmark har ’Overshoot Day’ – dagen, hvor vi har opbrugt vores naturlige ressourcer for hele 2024. Vel at mærke som et af de første lande i verden. I Stensdal Group anerkender man udfordringen med den lineære tankegang og sat sig mål for at nedbringe ressourceforbruget og i højere grad bidrage til den cirkulære omstilling. Et nyt samarbejde med J. Jensen Genbrug er et af flere initiativer, der skal bidrage til at fremme de bæredygtige ambitioner.

I Stensdal Group har mantraet altid været at optimere den eksisterende bygningsmasse ved at opkøbe ofte triste og nedslidte ejendomme til erhvervsporteføljen og give dem nyt liv. En langt mere bæredygtig tilgang end at rive ned og bygge nyt. Dog er de løbende istandsættelser af især ældre lejemål ofte forbundet med udskiftningen af materialer, som af flere forskellige årsager har udtjent deres formål. I samarbejde med J. Jensen Genbrug skal fokus øges på mulighederne indenfor materialers genbrugs- og genanvendelsesmuligheder, så ressourcerne udnyttes og levetiden forlænges.

Partner med genbrug i DNA’et
J. Jensen Genbrug, der udspringer af nedrivningsvirksomheden af samme navn, har længe haft genbrug som en integreret del af forretningen. De er eksperter i affaldssortering og forlængelse af materialers levetid. Stensdal Group inddrager nu den tankegang og de kompetencer i processen, når et ældre erhvervslejemål skal istandsættes, og genbrugs- og genanvendelsesmulighederne vurderes. Formålet er også at opnå bedre viden om miljøpåvirkning og de CO2-besparelser, som samarbejdet tilvejebringer. Noget der ifølge Stensdal Groups ESG-ansvarlige, Kenny Louring, vil gavne klimaregnskaberne og skabe incitament for yderligere initiativer:

Foruden at det er helt indlysende, at vi og branchen generelt skal gøre mere for den cirkulære omstilling, så gavner samarbejdet med J. Jensen Genbrug også til mere gennemsigtighed og giver os et bedre dokumentationsgrundlag. Resultaterne og de mange gode cases, som vi forventer os af samarbejdet fremadrettet, er samtidig med til at øge motivationen for at kigge ind i flere aspekter af genanvendelsesområdet, hvilket alt andet lige vil blive belønnet i vores klimaregnskaber.”

Positive test-cases
Siden samarbejdets start har begge parter været tilfredse med involveringen af J. Jensen Genbrug på indtil videre tre cases, hvor J. Jensen har været med ude og vurdere genbrugs- og genanvendelsesmulighederne af forskellige materialer, som ikke længere passer ind i lejemål. Afdelingsleder for Genbrug og Upcycling i J. Jensen, Kenneth Hansen, glæder sig over den vellykkede start og de muligheder, det har åbnet op for:

“Vores primære mål har været at gøre nemt at ændre proceduren for Stensdal Group, så vi bliver en hel naturlig del af istandsættelsesprocessen når 1-til-1 genbrug i ejendommen og lejemålene ikke er en mulighed. De materialer og inventar vi har overtaget for nuværende, passer godt til vores eksisterende kompetencer og åbner samtidig op for nogle muligheder med vores netværk af samarbejdspartnere, der er specialister inden for upcycling eller genanvendelse.”

Gamle lysarmaturer får nyt liv
Samarbejdet mellem Stensdal Group og J. Jensen Genbrug har allerede ført til en spændende case, hvor den bæredygtige belysningsfabrikant Fischer Lighting er involveret. I Stensdal Groups ejendom på Valhøjs Allé i Rødovre er i omegnen af 60 gamle lysarmaturer blevet nedtaget fra et ledigt lejemål, da de ikke længere passer ind i den planlagte modernisering. De armaturer er nu blevet sendt til Fischer Lighting, hvor de vil blive redesignet og opgraderet med LED-belysning, før de genbruges i en anden bygning. Når det endelige antal armaturer er i hænde hos Fischer Lighting, vil Stensdal Group modtage beregninger af de estimerede ressourcebesparelser i form af reduceret CO2-udledning og vandforbrug baseret på EPD data, som følge af genbrug af de gamle armaturer. Dermed vil denne data kunne bruges i fremtidige rapporteringer af Stensdal Groups bæredygtighedsindsats. Allerede nu kigger alle parter ind i flere gode cases og yderligere muligheder, som samarbejdet kan tilvejebringe.

Afdelingsleder Kenneth Hansen fra J. Jensen Genbrug  fortæller om de mange genbrugsmaterialer

Medarbejdere fra Stensdal Group på besøg i J. Jensens genbrugshaller

J. Jensen Genbrugs genbrugshal i Lynge

Et kassearmatur efter det er blevet moderniseret og udstyret med LED-belysning af Fischer Lighting

Læs mere om ansvarlighed i Stensdal Group og vores fokusområder via linket: