Vores bidrag til en
grønnere fremtid.
For mennesker og naturen.

Bygninger har på verdensplan et stort ansvar for udledningen af CO2 og ressourceforbruget. Der er ingen tvivl om, at bygninger spiller en afgørende rolle i indsatsen for at begrænse den igangværende klima- og biodiversitetskrise. Med vores portefølje af ejendomme og boliger i drift samt vores udviklingsprojekter, så har vi i Stensdal Group selvsagt et ansvar for at minimere vores klimamæssige aftryk, og være en ansvarlig arbejdsplads.

Ansvar for et bedre klima. Inde og ude.

Åbenhed og en ambitiøs ESG indsats med fire strategiske fokusområder skal sikre vores fremskridt mod et mindsket fodaftryk og et øget samfundsansvar.

Mindsket CO2 udledning

Plads til bier og blomster

En arbejdsplads med hjerterum

Partnerskaber for handling

Vores tilgang er
datadrevet

Kortlægningen og redegørelsen af vores CO2e udledninger i henhold til GhG protokollen danner baggrund for vores strategiske tilgang til bæredygtighedsrapportering. Kendskabet til vores direkte og indirekte udledninger gør os i stand til at kortlægge de væsentligste indsatsområder for Stensdal Group i forbindelse med at nedbringe vores ejendomsporteføljes klimamæssige aftryk. Med en datadrevet tilgang kan vi kortlægge og udnytte vores CO2 reduktionsmuligheder bedst muligt, og fortælle om vores bæredygtighedsinitiativer og resultater transparent og baseret på reelle data.

Mindsket CO2 udledning

Med en portefølje af erhvervsejendomme og boliger i drift, så en af vores absolut vigtigste klimaindsatser, at nedbringe energi- og CO2 udledningen i vores ejendomme. Det gør vi ved at arbejde strategisk med energimærkeforbedring og certificerede bæredygtige boliger. Indsatsen omfatter også tæt dialog og rådgivning til vores lejere, så også de arbejder på at nedbringe deres energiforbrug i deres lejemål.

Plads til bier og blomster

Vi kan ikke tale om klimakrise uden at tale biodiversitetskrise, da konsekvenserne er langt større. Der er mindre og mindre plads til vild natur og hjemsteder for bier og andre insektarter, og samtidig er vi er ved at tømme vores ressourcelager. Naturen skal være i balance, og hvis vi genopretter balancen i biodiversiteten, så forbedrer vi også klimakrisen. Vi arbejder ud fra to fokusområder forbundet til biodiversitet: Vi skal omfavne det fodaftryk vi har, og kigge ind i vores forsyningskæde og arbejde mod en mere cirkulær og bæredygtig ressourceanvendelse. Samtidig skal vi give tilbage til naturen, hvilket kommer til udtryk igennem omlægningen af udearealer og give plads til naturen rundt omkring på vores ejendomme.

En arbejdsplads med hjerterum

Her skal gode mennesker trives. Det afgør nemlig vores succes.
Vi fokuserer på ansvarlig virksomhedsledelse og at skabe trygge og sikre rammer. Dette er ikke kun for vores egne medarbejdere, men igennem hele vores værdikæde. Vi følger strømningerne i samfundet, og arbejder løbende på nye tiltag, der skal bidrage til at styrke vores ambitioner om at være en ansvarlig arbejdsplads, der skaber et trygt tag over hovedet.

Vi investerer i partnerskaber der fremmer handling

I Stensdal Group kan vi ikke alene løse de store klimamæssige og samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Vi tror på, at investeringen i relevante partnerskaber er med til at inspirere og tilskynde lokal og national handling for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighedsrapportering

Vores første rapport er under udarbejdelse og
forventes at blive offentliggjort i 2024.

Kontakt

Skal vi tale bæredygtighed?

Kenny Louring
Head of Communication & ESG

Tlf: +45 2370 7160
Mail: kl@stensdal.dk