Pressemeddelelse: Stensdal Group understreger klimaambitioner: Får godkendt klimamål af Science Based Targets.

Stensdal Group har, som den første danskejede virksomhed i ejendomsbranchen, både tilsluttet sig det internationale klimainitiativ Science Based Targets initiative (SBTi) og fået blåstemplet deres ambitiøse klimamål. Ejendomsvirksomheden forpligter sig til at reducere sine CO2-emissioner i Scope 1 og 2 med 42% inden 2030 og forpligter sig til at blive ’net-zero’ inden 2050.

Med SBTi’s validering og godkendelse af Stensdal Groups reduktionsmål af deres CO2-emissioner melder ejendomskoncernen sig ind i den grønne omstilling og kampen om at nedbringe bygge- og ejendomsbranchens store klimaaftryk. Af de netop godkendte klimamål forpligter Stensdal Group sig til at reducere CO2-emissionerne fra egen drift (Scope 1 og 2) med 42% inden 2030 og yderligere forpligtelse om at blive ’net-zero’ inden 2050 med en samlet reduktion af virksomhedens CO2-emissioner med 100% – alt med 2022 som baseline år.

En del af Stensdal Groups ESG-team, fra venstre: Regnskabschef Joy Pedersen, Head of Communications & ESG Kenny Louring, CEO Søren Stensdal, og CFO Martin Sørensen

SBTi skal effektivisere klimaindsatsen

I Stensdal Group er tilslutningen til SBTi et vigtigt led i en omfattende ESG-strategi, som man henover 2024 har påbegyndt udrulningen af på tværs af organisationen. Her ser man den anerkendte klimastandard som en katalysator for handling og fremdrift, da den er med til at sætte retning og effektivt skubbe på de fokusområder og mål, som man har defineret i Stensdal Group. Samtidig anerkender man også, at tilslutningen til SBTi og valideringen af klimamålene er en god business case, som højner gennemsigtigheden og troværdigheden af bæredygtighedsindsatsen.


”Vi er naturligvis virkelig stolte over at få vores klimamål godkendt af SBTi. Tilsvarende er der også en vis portion ærefrygt i erkendelsen af, at tilslutningen og målene selvsagt forpligter og at der ligger et stort – men utrolig vigtigt – stykke arbejde og ansvar foran os i at bidrage til Parisaftalens målsætninger. Godkendelsen af målene er en klar understregning af vores bæredygtighedsambitioner, og synliggør vores ønske om at vise og dokumentere de fremskridt vi laver.” – CEO, Søren Stensdal

Klar retning med stor effekt

Med valideringen og godkendelsen fra SBTi lever Stensdal Groups klimamål op til videnskabelige standarder og bakker op om at begrænse den globale temperaturstigning i overensstemmelse med Parisaftalen. Samtidig erkender man i Stensdal Group også, at SBTi skal anses som et konkurrenceparameter, da det øger troværdigheden af den retning, der er sat, og samtidig understøtter det ejendomsvirksomhedens ambitioner om at være på forkant, når man forventeligt bliver omfattet af de nye EU-krav til bæredygtighedsrapportering.


”Det har været en vigtig forudsætning fra start, at vores strategi bygger på en analytisk og systematisk tilgang, og ikke mindst en forståelse af konteksten, så vores indsatsområder og ambitioner rent faktisk tager fat, der hvor skoen trykker, og samtidigt indfrier forventningerne fra vores interessenter. En kombination der, i min optik, virkelig kan være med til at accelerere den grønne omstilling. Der er ingen tvivl om, at vi ser SBTi og godkendelsen af vores reduktionsmål som en vigtig milepæl, som kommer til at bidrage til vores ESG-indsats på flere niveauer”. – Head of Communications & ESG, Kenny Louring

Ejendomsvirksomheden fortsætter nu arbejdet med initiativer, der skal mindske udledningerne i egen drift, samt i resten af virksomhedens værdikæde, herunder samarbejde med leverandører og kunder, for at nedbringe Scope 3-udledningerne. Dertil skal kommende boligbyggerier i Stensdal Group som minimum opnå DGNB Guld certificering, og de bestående ejendomme i erhvervsporteføljen skal frem mod 2030 fortsat energioptimeres, så porteføljen i gennemsnit som minimum har opnået energimærke B.

Mindsket CO2e-udledning er langt fra det eneste miljømæssige fokusområde i Stensdal Group. I Danmark er naturen nemlig i voldsom tilbagegang, og de planetære grænser er for længst overskredet. Dette skyldes ikke mindst den lineære tankegang og et overforbrug af jordens naturlige ressourcer, som har skabt svære betingelser for biodiversiteten. Derfor har man i Stensdal Group også sat skærpet fokus på områder forbundet med biodiversitet. Her skal cirkulære principper fremmes i langt højere grad og implementeres i forbindelse med byggeri, renovering og vedligeholdelse af ejendomme, ligesom nye standarder og værktøjer skal fremme naturen og biodiversiteten på samtlige udearealer, så betingelserne for insekter, bier og sommerfugle forbedres.

Om Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiativet (SBTi) er blevet højeste standard for virksomheder, der sætter sig ambitioner og bindende mål for reduktioner af deres udledninger af drivhusgasser. Klimamål fastsat gennem SBTi bidrager samtidig til opnåelsen af Parisaftalen, som påkræver verdens lande at begrænse globale temperaturstigninger til 1,5 grader ved udgangen af dette århundrede (fra et førindustrielt niveau). SBTi er baseret på Greenhouse Gas-protokollen og stiftet af FN’s Global Compact (UNGC), CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF). Læs mere på sciencebasedtargets.org.