Stensdal Group indgår partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening

1.oktober 2020

Stensdal Group bliver den første Sommerfuglepartner med flere lokationer, hvor der sikres levesteder for sommerfugle. I første omgang omdannes 25.000 kvm. grønne områder på fem Stensdal-ejendomme i Storkøbenhavn til sommerfuglevenlige arealer.

De danske sommerfugle er under pres, og i løbet af de seneste år er den danske bestand gået markant tilbage. Der er alt for få levesteder tilbage i Danmark, hvor sommerfuglene kan yngle og finde føde, men det vil Stensdal Group nu være med til at lave om på.

Derfor har vi netop indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Sommerfuglepartner. Med aftalen omlægger vi i den kommende tid en del af vores udendørsarealer til vilde blomsterenge, der kan tiltrække sommerfugle, vilde bier og andre insekter.

“Vi er rigtig glade for, at Stensdal Group vil være med til at gøre en konkret forskel for vores truede sommerfugle. Vi ved, at sommerfugle og vilde bier akut står og mangler levesteder i et af verdens mest opdyrkede lande. Derfor har det stor betydning, når en virksomhed som Stensdal Group tager ansvar og omlægger nogle af sine arealer til insektvenlig natur”, siger projektleder Simon Leed Krøs fra Danmarks Naturfredningsforening.

25.000 kvadratmeter til sommerfuglene
Danmarks Naturfredningsforening har i forvejen indgået partnerskaber med en række danske virksomheder, der ønsker at give sommerfuglene en hjælpende hånd. Stensdal Group er dog den første partner, der vil omlægge flere områder til sommerfuglevenlig natur.

Med aftalen bliver udendørsarealerne ved ejendomme i Høje-Taastrup, Brøndby, Rødovre og Ballerup beplantet med smukke, blomstrende planter. I alt skal mere end 25.000 kvadratmeter omdannes til sommerfuglenatur i 2020, mens flere af vores grønne udendørsarealer vil blive insektvenlige inden for de næste år.

“Vi ejer og driver mere end 115.000 kvm ejendomme i Storkøbenhavn, og har meget stærkt fokus på at gøre ejendommene så grønne, vi kan, med energirenovering og andre tiltag. For os er det derfor naturligt at benytte den mulighed, vi har, til med ét at udlægge over 25.000 kvm grønne arealer, for på den måde at bidrage til bedre levesteder og øget biodiversitet. Vi er stolte af at kunne skilte med Sommerfuglepartnerskabet som et synligt bevis på, at vi bidrager positivt – også i erhvervskvartererne”, siger Søren Stensdal, CEO i Stensdal Group.

Vi lader stå til – med vilje
For lejerne og forbipasserende kan skiftet til den vilde sommerfuglenatur umiddelbart ligne, at Stensdal Groups ejendomsservice er faldet af på den og lader stå til. Men der er skam en plan, som Ejendomsinspektør Søren Andersen forklarer: “Vi lader stå til – med vilje. Lige nu er det meget spændende, fordi vi får mulighed for at nørde viden om græssorter, vild natur, sommerfugle, bier og ikke mindst planter, buske og træer, der hjælper biodiversiteten på vores ejendomme. Derfor kan vi blot berolige lejerne, der måske er vant til ‘ordnede forhold’ med, at der er styr på den grønne pleje og vedligehold af udearealerne”.

Stensdal Group markerer de grønne levesteder med særlige skilte, der er ved at blive sat op ved de fem ejendomme. Skiltene vil blive en permanent markør af sommerfuglearealerne.