fbpx

Vi skaber levesteder til sommerfugle - ved vores ejendomme

Sommerfuglepartner i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Glæd dig til at se flere sommerfugle i erhvervsområderne

Stensdal Group er Danmarks første Sommerfuglepartner med flere lokationer

 

De danske sommerfugle er under pres, og i løbet af de seneste år er den danske bestand gået markant tilbage. Der er alt for få levesteder tilbage i Danmark, hvor sommerfuglene kan yngle og finde føde, men det vil vi nu være med til at lave om på. 

Derfor indgik vi i 2020 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Sommerfuglepartner. Med aftalen har vi omlagt ca. 25.000 m² af vores udendørsarealer på i alt fem ejendomme til vilde blomsterenge, der kan tiltrække sommerfugle, vilde bier og andre insekter. Samtidig gør vi flere af vores øvrige grønne udendørsarealer insektvenlige inden for de næste år – ligesom vi i det store boligudviklingsområde Ammendrup Park i Helsinge også har indtænkt vild natur med status som Sommerfuglepartner-landskab. 

 

 

 

“Vi ejer og driver mere end 130.000 m2 ejendomme i Storkøbenhavn, og har meget stærkt fokus på at gøre ejendommene så grønne, vi kan, med energirenovering og andre tiltag. For os er det derfor naturligt at benytte den mulighed, vi har, til med ét at udlægge over 25.000 m² grønne arealer, for på den måde at bidrage til bedre levesteder og øget biodiversitet.

Vi er stolte af at kunne skilte med Sommerfuglepartnerskabet som et synligt bevis på, at vi bidrager positivt – også i erhvervskvartererne”

siger Søren Stensdal, CEO i Stensdal Group. Læs mere fra nyheden, der blev offentliggjort 1. oktober 2020 her

Vi har omlagt mere end 25.000 m² arealer

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er enten truede, sårbare eller helt forsvundet. Ved at omlægge en del af vores frie arealer til gavn for sommerfugle, gør vi en direkte forskel og er med til at sikre bestanden.

Tak til Michael Stoltze, biolog og forfatter, for lån af billeder af den danske sommerfugl Kejserkåben, som flyver i store dele af landet i juli-august og kræver varieret skovnatur med lysninger og mange vilde violer, som dens larver lever på. Hvis du vil læse mere om denne type sommerfugl, har Michael skrevet denne artikel.

Stensdal Group er officiel Sommerfuglepartner – og Danmarks første med flere lokationer