fbpx

Vi skaber levesteder til sommerfugle - ved vores ejendomme

Sommerfuglepartner i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Glæd dig til at se flere sommerfugle i erhvervsområderne

Stensdal Group er Danmarks første Sommerfuglepartner med flere lokationer

 

De danske sommerfugle er under pres, og i løbet af de seneste år er den danske bestand gået markant tilbage. Der er alt for få levesteder tilbage i Danmark, hvor sommerfuglene kan yngle og finde føde, men det vil vi nu være med til at lave om på. 

Derfor har vi indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Sommerfuglepartner. Med aftalen omlægger vi 25.000 m² af vores udendørsarealer på i alt fem ejendomme til vilde blomsterenge, der kan tiltrække sommerfugle, vilde bier og andre insekter. Vi er i gang og vil i løbet af efteråret og vinteren 2020 være igennem etableringen, ligesom flere af vores øvrige grønne udendørsarealer blive insektvenlige inden for de næste år. 

 

 

 

“Vi ejer og driver mere end 115.000 m2 ejendomme i Storkøbenhavn, og har meget stærkt fokus på at gøre ejendommene så grønne, vi kan, med energirenovering og andre tiltag. For os er det derfor naturligt at benytte den mulighed, vi har, til med ét at udlægge over 25.000 m² grønne arealer, for på den måde at bidrage til bedre levesteder og øget biodiversitet.

Vi er stolte af at kunne skilte med Sommerfuglepartnerskabet som et synligt bevis på, at vi bidrager positivt – også i erhvervskvartererne”

siger Søren Stensdal, CEO i Stensdal Group. Læs mere fra nyheden, der blev offentliggjort 1. oktober 2020 her

Stensdal-ejendomme med levesteder for sommerfugle

Dybendalsvænget 3, Taastrup (15.500 m²)

Valhøjs Allé 174-176, Rødovre (3.600 m²)

Mårkærvej 2, Taastrup (2.300 m²)

Vallensbækvej 45-47, Brøndby (2.100 m²)

Tempovej 25-27, Ballerup (1.900 m²)

Oliefabriksvej 57-61, Kastrup (1.000 m²)

 

Vi omlægger mere end 25.000 m² arealer

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er enten truede, sårbare eller helt forsvundet. Ved at omlægge en del af vores frie arealer til gavn for sommerfugle, gør vi en direkte forskel og er med til at sikre bestanden.

Tak til Michael Stoltze, biolog og forfatter, for lån af billeder af den danske sommerfugl Kejserkåben, som flyver i store dele af landet i juli-august og kræver varieret skovnatur med lysninger og mange vilde violer, som dens larver lever på. Hvis du vil læse mere om denne type sommerfugl, har Michael skrevet denne artikel.

Stensdal Group er officiel Sommerfuglepartner – og Danmarks første med flere lokationer