Hvad kan vi hjælpe med?

Vi står altid klar til at hjælpe dig videre, uanset om din henvendelse er af akut karakter eller en driftsmæssig udfordring i dit erhvervslejemål eller ejendommen du befinder dig i. Vi har samlet informationer og guides til ofte stillede spørgsmål, som hurtigt hjælper dig videre. Find svar og guides til:

 • Kontaktoplysninger ved akutopstået skade i lejemålet eller ejendommen
 • Hjælp ved tyveri eller hærværk
 • Guide: Udluftning af radiatorventiler
 • Guide: Rensning af tilstoppet afløb
 • Guide: Rensning af vandhanefilter
 • Regler omkring affaldshåndtering og sortering
 • Gode råd til at spare på varmen
 • Hvorfor er der dug på ydersiden af vores ruder?
 • Guide: Sådan vedligeholder du lejemålets trægulve?
 • Hvornår bliver der ryddet sne på ejendommen?
 • Hvordan indstilles ventilationen?
 • Rygepolitik på ejendommen
 • Må vi benytte drivhuset på ejendommen?

Er uheldet ude?

Vi hjælper dig videre, hvis akutopståede fejl og skader sker i dit lejemål eller ejendommen du er i.

+45 3311 0024

I hverdage mellem 08:30-16:00 kan du kontakte os i Stensdal Group ved akutte situationer.

+45 4454 3776

Udenfor kontortid, i weekender og helligdage, kontakt da skadesservicepartner Belfor Danmark A/S.

Vent lige lidt… Er min skade egentlig akut?

Vurder via eksemplerne, hvorvidt din henvendelse drejer sig om en akut uopsættelig- eller ikke-akut skade.

Guide: Udluftning af radiatorer så du får varmen igen

Manglende varme i radiatorerne skyldes ofte luft i en eller flere radiatorer. Ejendomsinspektør Søren Andersen guider dig til, hvordan I selv kan udlufte radiatorerne og få varmen igen.

Guide: Rensning af tilstoppet afløb

Der findes simple råd, der i mange tilfælde kan rense et tilstoppet afløb førend du tilkalder en VVS’er. Se videoen hvor Ejendomsinspektør Søren Andersen kommer med gode råd.

Guide: Sådan renser du vandhanefilteret

Med kalkholdigt brugsvand, så skal vandhanens filter af og til renses og afkalkes. Ejendomsinspektør Søren Andersen guider dig til, hvordan I selv kan afmontere det tilkalkede filter og rense det.

Hvordan er reglerne omkring affaldshåndtering og sortering?

Fra den 1. januar 2023 er det af myndighederne besluttet, at erhvervsejendomme skal sortere
deres ”husholdnings-lignende” affald i 10 fraktioner. I praksis betyder det, at udlejer fremadrettet skal stå for affaldshåndtering samt tømning af husholdningsaffald.

Lager- og produktionsenheder og andre erhvervslejemål med særlig meget affald (typisk pap, metal, plastic, miljøfarligt affald etc.), er IKKE omfattet af denne nye ordning, og skal fortsat selv håndtere ansvarlig bortskaffelse af dette.

Hvordan kan vi spare på varmen og el-regningen?

Med høje energipriser og hensyntagen til miljøet, så giver det ekstra god mening at gøre en indsats for at spare, hvor der spares kan. Vi har samlet fem generelle og gode råd til, hvordan du i dit lejemål og ejendom kan udnytte varmen bedst muligt.

Hvorfor er der dug på ydersiden af vores ruder?

Vi modtager ofte forespørgsler fra lejere, som ikke forstår, hvorfor der er dug på ydersiden af deres vinduer. Selvom det selvfølgelig kan være til gene, at duggen tager udsynet og noget af dagslyset, så er det faktisk et sundhedstegn, da det er tegn på, at vinduerne holder varmen inde og kulden ude. Med andre ord, så er det et synligt tegn på, at lejemålet effektivt isoleret.

Sidder duggen derimod på den indvendige side af lejemålets vinduer, så kan det omvendt set betyde, at du har for høj luftfugtighed, og dermed et dårligt indeklima. I sådanne tilfælde anbefaler vi at lufte ud i lejemålet.

Hvordan vedligeholder vi vores trægulve?

Bor du i et lejemål med et af vores smukke massive trægulve i eg, så nyder de godt af at blive vasket og behandlet ordentligt. Det forlænger også deres levetid. Vi har samlet en komplet vejledning til, hvordan du passer godt på trægulvene i dit lejemål.

Hvornår bliver der ryddet sne på ejendommen?

Når sneen falder, så skal der selvsagt ryddes sne, så der er fremkommeligt for ejendommens beboere, og naturligvis også saltes, så man kan færdes trygt. Vores ejendomsteam rydder sne og salter i faste intervaller blandt alle vores ejendomme. INDSÆT FREKVENS ELLER PLAN – ALTERNATIVT LINKE TIL PDF OVERBLIK.

Kan vi selv indstille ventilationen?

Skal lige forhøre, hvordan den skal formuleres og hvad svaret er.

Er der en rygepolitik på ejendommen?

Vi henstiller til, at medarbejdere og gæster i ejendommen anvender de anviste områder til rygning og/eller agerer efter lejers egen rygepolitik. På større ejendomme, typisk flerbrugerejendomme, er der skiltet med rygeområder, ligesom at der er placeret askebægre. Ved at benytte askebægrene mindsker vi også risikoen for, at cigaretskodder forvilder sig ud i naturen, ligesom at det mindsker mængden af oprydning for vores ejendomsteam.

Vi har et drivhus på ejendommen. Må vi benytte det?

Det korte svar er: JA! På store dele af vores ejendomsportefølje har vi omlagt udearealerne til vild natur og øget biodiversitet. På nogle ejendomme har vi opført drivhuse, hvor formålet er at skabe et uderum for ejendommens beboere, som kan snuppe en kop kaffe med en kollega, eller tage et uformelt telefonmøde i grønne omgivelser. Vi henviser til, at man efterlader drivhuset i god stand og tager evt. affald med sig efter brug.

Har du andre spørgsmål?

Du kan altid skrive eller ringe til os vedrørende spørgsmål til dit lejemål. Vi glæder os til at hjælpe dig videre.